Domar    -    065.8222.035

STAMBENA ZAJEDNICA MILUTINA MILANKOVIĆA 30

NOVI BEOGRAD

STAMBENA ZAJEDNICA

MILUTINA MILANKOVIĆA 30, NOVI BEOGRAD

TODOROVIĆ BOJAN, profesionalni upravnik

bojan@beogradskiprofesionalniupravnik.rs

065.8222.065

TODOROVIĆ BOJAN, profesionalni upravnik

bojan@beogradskiprofesionalniupravnik.rs

065.8222.065

ANDREJIĆ NEBOJŠA, profesionalni upravnik

nebojsa@beogradskiprofesionalniupravnik.rs

065.8222.075

ANDREJIĆ NEBOJŠA, profesionalni upravnik

nebojsa@beogradskiprofesionalniupravnik.rs

065.8222.075

Kvorum - prisustvo sednicama i nedostupni članovi Stambene zajednice

U tabeli ispod možete pronaći evidenciju prisustva članova Stambene zajednice na održanim sednicama. Evidenciju kako se ko izjašnjavao ćete pronaći na stranici Upravljanje. Ovde je istaknuto koji stanari se nisu pojavili na tri uzastopne sednice ili se nisu izjasnili pisanim putem pa samim tim ne ulaze u kvorum za donošenje odluka.

 

Bez obzira na koliko uzastopnih sednica se član SZ ne izjasni, prvi put kada to učini on postaje deo kvoruma i zadržava to pravo dok ponovo ne bude pasivan na tri uzastopne sednice.

 

Najbolje je odluke donositi kada su uključeni svi članovi SZ ali u praksi je dosta drugačije. Postoje članovi koji nisu zainteresovani za rad SZ kao i oni koji ne žive u svojim stanovima, neretko žive u drugim gradovima pa i u drugim zemljana. Svima će izjašnjavanje biti krajnje olakšano jer će se o odlukama biti moguće izjasniti popunjavanjem anketnog listića i njegovim ubacivanjem u sanduče, slanjem emailom ili telefonom. Anketni listić je u slučaju slanja emailom ili telefonom neophodno odštampati, popuniti i potpisati i skeniranog ili fotografisanog poslati putem emaila ili telefona.

 

 

 

 

Član 43 - deo koji određuje nedostupnost članova Stambene zajednice

 

Ukoliko je vlasnik posebnog dela nedostupan, njegov glas se ne uračunava u kvorum, odnosno ukupan broj glasova u postupku odlučivanja. Smatra se da je vlasnik posebnog dela nedostupan ukoliko se tri puta uzastopno ne odazove na sednicu skupštine stambene zajednice na koju je uredno pozvan, a da pri tome nije obavestio upravnika, odnosno stambenu zajednicu o razlozima svog neodazivanja.

 

Smatra se da je vlasnik posebnog dela uredno pozvan isticanjem obaveštenja o danu, času i mestu održavanja sednice skupštine sa predloženim dnevnim redom na vidljivom mestu u prostoru koji je zajednički deo zgrade i koji je u svakodnevnoj upotrebi vlasnika posebnih delova (ulaz, hodnik i sl.).

 

Obaveštenje o održavanju sednice skupštine mora se istaći najmanje tri dana pre dana održavanja skupštine, osim u hitnim slučajevima u kojima se obaveštenje može istaći i na dan održavanja skupštine.

Tabela prisustva sednicama i evidencija nedostupnih članova Stambene zajednice možete pogledati na stranici "Upravljanje".

 

Fajl "Izjašnjavanje stanara" sa poslednje sednice je trenutno važeći u pogledu nesostupnih stanara.

 

 

Stambena zajednica broji 121 člana.

Broj trenutno nedostupnih članova možete videti u tabeli.

 

Kvorum za donošenje odluka je 50% +1 od dostupnih članova.

Sve odluke donete na sednici na kojoj se izjasni 50% +1 od dostupnih članova su obavezujuće za sve stanare.

 

MOLIMO VAS DA IZJAŠNJAVANJEM NA SEDNICAMA UČESTVUJETE U DONOŠENJU ODLUKA.

STANJE ZGRADE U KOJOJ SE NALAZI VAŠA NEPOKRETNOST SE TIČE SVIH VAS.