Domar    -    065.8222.035

STAMBENA ZAJEDNICA MILUTINA MILANKOVIĆA 30

NOVI BEOGRAD

STAMBENA ZAJEDNICA

MILUTINA MILANKOVIĆA 30, NOVI BEOGRAD

TODOROVIĆ BOJAN, profesionalni upravnik

bojan@beogradskiprofesionalniupravnik.rs

065.8222.065

TODOROVIĆ BOJAN, profesionalni upravnik

bojan@beogradskiprofesionalniupravnik.rs

065.8222.065

ANDREJIĆ NEBOJŠA, profesionalni upravnik

nebojsa@beogradskiprofesionalniupravnik.rs

065.8222.075

ANDREJIĆ NEBOJŠA, profesionalni upravnik

nebojsa@beogradskiprofesionalniupravnik.rs

065.8222.075

Investiciono i tekuće održavanje

Stambena zajednica, odnosno svi vlasnici posebnih delova imaju zakonsku obavezu plaćanja Investicionog i Tekućeg održavanja. U slučaju Vaše stambene zajednice ugovor o tekućem održavanju je nasleđen prilikom preuzimanja upravljanja i on je potpisan sa Vojnom ustanovom. Investiciono održavanja uplaćujete na račun stambene zajednice. Održavanje liftova Stambena zajednica plaća firmi "Kosmaj".


U nastavku su pojašnjene razlike izmedju Tekućeg i Investicionog održavanja.

 

Tekuće održavanje obuhvata održavanje kanalizacione i vodovodne mreže kao i održavanje liftova. Tekuće održavanje podrazumeva otklanjanje trenutnih kvarova i nedostataka koji ugrožavaju funkcionalnost navedenih celina. Ne podrazumeva čak ni zamenu dotrajalih instalacija vodovodne i kanalizacione mreže. Ugovor o tekućem održavanju je sa Vojnom ustanovom Beograd 2.

 

Svi radovi koji podrazumevaju trajnu zamenu ili sanaciju delova zgrade ili instalacije u njoj spadaju u investiciono održavanje. Novac koji se izdvaja za investiciono održavanje je ukupni fond kojim se ti radoi mogu izvoditi. Iako je taj novac, obzirom na starost zgrade, skromne visine sa njim je moguće vremenom zaustaviti dalje propadanje zgrade a onda i krenuti u sistemsko obnavljanje najugorženijih delova. U zgradi koja je u upotrebi 40 godina mnogi delovi su dostigli svoj upotrebni ciklus i njihov resurs je istekao.

 

 

Na osnovu odluke Skupštine grada Beograda broj 352-88/18-C od 26.06.2018. godine o uvođenju investicionog održavanja zgrade vlasnici posebnih delova u zgradi su u obavezi da plaćaju troškove investicionog održavanja.

 

Mesečni iznos je bruto iznos koji je grad odredio odnosno 10,16 RSD po m2 stana ili poslovnog prostora. Odluku grada o iznosu možete videti OVDE.

 

Neplaćanjem ove nadoknade, pored izlaganja nepotrebnim troškovima prinudne naplate, komšije koje plaćaju faktički finansiraju poboljšanje uslova u zgradi u kojoj godinama žive sa Vama.

Zakonska regulativa Investicionog održavanje

Član 64. stav 5. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada
 

"Visina izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade određuje se odlukom skupštine stambene zajednice koja ne može biti niža od iznosa propisanog aktom o investicionom održavanju zgrada koji donosi jedinica lokalne samouprave, i predstavlja rezervni fond zgrade."

 

Investiciono održavanje predstavlja izvođenje građevinsko-zanatskih i drugih radova u cilju poboljšanja uslova korišćenja zgrade u toku njenog korišćenja. Investiciono održavanje obuhvata aktivnosti i radove na popravci i zameni starih i postavljanju novih elemenata (krovne konstrukcije i drugih konstruktivnih elemenata zgrade, lifta, fasade, ograde, podova, plafona, zidova, hidro i termo izolacija i dr), instalacija (elektro, vodovodnih, toplotnih i dr), uređeja i druge opreme.

Skupština stambene zajednice prostom većinom donosi odluku o visini naknade za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade.

 

 

Ukoliko skupština stambene zajednice ne donese odluku o naplati investicionog održavanja zgrade doneće ga Opština prinudnim merama (član 61. stav 1. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada):

"U slučaju kada lica iz člana 15. ovog zakona ne izvrše potrebne aktivnosti na održavanju zgrade, a nesprovođenjem ovih aktivnosti bi mogle da nastanu štetne posledice po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti, radove na održavanju zgrade preuzima jedinica lokalne samouprave."